Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-43

ZITTING 2001-2002

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1539 van de heer Caluwť d.d. 10 september 2001 (N.) :
Politie. ≠ Taalwetgeving. ≠ Controles door Nederlandstaligen in het Franse taalgebied.

Is het juist dat Nederlandstalige leden van de federale politie sinds 23 juli 2001 patrouille- en controleopdrachten vervullen in de omgeving van Charleroi ?

Zo ja, in welke mate is deze opdracht in overeenstemming met de taalwetgeving ?

Vreest u niet dat de veiligheid van de bevolking en van de agenten gevaar loopt als zij dergelijke politionele opdrachten vervullen in een streek waarvan ze de taal niet machtig zijn ?