2-976/1

2-976/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

7 JANUARI 2002


Wetsontwerp betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn verstrijkt op 8 maart 2002.