2-160

2-160

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 NOVEMBER 2001 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (van de heer Alain Destexhe, Stuk 2-409)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciŽn te verbeteren (Stuk 2-864) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken (Stuk 2-865) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering