2-962/1

2-962/1

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

27 NOVEMBER 2001


Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Franstalig kader


KANDIDATENLIJST


Kandidaten voorgedragen door de Raad van State

(Algemene vergadering van 9 oktober 2001 ­ Voordracht ontvangen door de Senaat op 31 oktober 2001)


Eerste kandidaat

Mevrouw Martine Baguet, adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad.

Tweede kandidaat

De heer François Jongen, hoogleraar aan de UCL.

Derde kandidaat

Mevrouw Marie-Françoise Rigaux, referendaris bij het Arbitragehof.


Kandidaten waarover de Senaat zich moet uitspreken indien de voordracht van de Raad van State niet wordt bevestigd

(Alfabetisch)


Mevrouw Martine Baguet, adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad;

Mevrouw Colette Debroux, auditeur bij de Raad van State;

De heer François Jongen, hoogleraar aan de UCL;

De heer Imre Kovalovszky, auditeur bij de Raad van State;

De heer Pierre Nihoul, auditeur bij de Raad van State;

Mevrouw Marie-Françoise Rigaux, referendaris bij het Arbitragehof.