Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-41

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1482 van de heer Remans d.d. 17 augustus 2001 (N.) :
Lokale politie. Arbeidsgeneeskundig toezicht.

Aangezien er voor de lokale politie geen moratorium blijkt te bestaan tot aansluiting bij een externe preventiedienst, is het risico groot dat heel wat lokale politiekorpsen zich aansluiten bij een externe preventiedienst die zich qua infrastructuur niet kan richten naar de uniforme medische criteria die voorgesteld worden door de centrale medische dienst van de politie. Het gevolg is dat men dan ook niet in staat zal zijn om centraal de fysieke paraatheid van de manschappen te vergelijken en op te volgen.

Kan u alsnog een moratorium tot aansluiting bij een externe preventiedienst opleggen teneinde alle lokale politiezones toe te laten om de uniforme medische criteria op te nemen in de aanbestedingscriteria ?

Zo ja, binnen welke termijn kan dit ?