Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-41

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1474 van de heer Vandenberghe d.d. 14 augustus 2001 (N.) :
Geluidshinder. ­ Discotheken. ­ Gezondheidsrisico's.

Uit een onderzoek van Test Aankoop blijkt dat geen enkele discotheek de wettelijke regeling inzake geluidshinder respecteert. Het koninklijk besluit van 24 februari 1977 heeft de wettelijke limiet op 90 dB vastgelegd. Deze limiet wordt overal overschreden en op sommige plaatsen noteerde Test Aankoop zelfs een geluidsniveau van 110 dB en meer op de dansvloer. Overeenkomstig de logaritmische decibelschaal is dit 100 keer hoger dan de wettelijke limiet.

Bezoekers van deze dancings lopen het risico op blijvende gehoorschade.

In vergelijking met dezelfde enquête van Test Aankoop van vijf jaar geleden is het geluidsvolume, op twee uitzonderingen na, nog steeds hetzelfde.

1. Worden in het licht van dit onderzoek maatregelen genomen om de geluidsoverlast te verhelpen en het risico op blijvende gehoorschade te verminderen ?

2. Verdient het geen aanbeveling een omzendbrief naar de burgemeesters te zenden met de vraag om de concrete geluidsoverlast in hun gemeente opnieuw te onderzoeken en te bestrijden ?

3. Welke andere gevolgen kunnen uit de resultaten van de studie van Test Aankoop worden getrokken ?