2-157

2-157

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 NOVEMBER 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Gelukwensen

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Mijnheer de voorzitter, ik vernam vandaag dat vier van onze collega's vandaag precies twintig jaar dienst hebben in het Parlement.

Dat zijn, om te beginnen, u zelf, mijnheer de voorzitter, de heer Kelchtermans, de heer Moureaux en de heer Monfils. Ik vermoed dat alle collega's hen graag met een hartelijk applaus willen feliciteren. (Levendig applaus)

De voorzitter. - Ik dank u voor dit sympathieke initiatief, mevrouw Leduc.

M. Philippe Monfils (PRL-FDF-MCC). - Je l'ignorais. Je l'ai appris par une petite fête préparée par mes collaboratrices qui, elles, le savaient. Si je l'avais appris avant, j'aurais volontiers invité au champagne tous les collègues du Sénat !