2-148

2-148

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 OCTOBRE 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Vincent Van Quickenborne au ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, sur «le service de La Poste» (n° 2-713)

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik wou deze vraag vorige week al stellen, maar de minister kon toen niet aanwezig zijn. Een van mijn vragen, over de liberalisering van De Post op Europees vlak, is intussen beantwoord.

Het autonoom overheidsbedrijf De Post buste onlangs een brief met de welluidende naam Early Post. De bedoeling is vanaf 1 november te laten betalen voor post die dagelijks vóór 9 uur wordt besteld. Het bedrag is niet min: 60 euro ofwel 2.420 frank per maand, jaarlijks zowat 30.000 frank. Betaling van dat bedrag garandeert postbestelling vóór de kantooruren. Blijkbaar is dat 9 uur!

Ik krijg de indruk dat De Post, die nog steeds over een monopolie beschikt en wellicht nog voor enige tijd, voor die dienstverlening misbruik maakt van haar positie. Het gevolg is dat kleine zelfstandigen en gewone burgers niet meer tijdig hun post zullen krijgen. Overigens worden bepaalde kranten nog steeds via De Post bezorgd.

Meent de minister niet dat De Post zijn monopoliepositie door voorgestelde maatregel misbruikt?

Leidt de maatregel voor de kleine zelfstandigen niet tot een kostenverhoging die hun bedrijfsvoering zal bemoeilijken?

Zullen de burgers die uit werken gaan, pas na hun werkuren kennis kunnen nemen van hun post?

De heer Rik Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand. - In tegenstelling tot wat de heer Van Quickenborne met zijn vraag insinueert, wordt vandaag niet alle post vóór 9 uur 's morgens besteld. Een postbode heeft een bepaalde ronde. Sommige mensen hebben het geluk om vóór 9 uur hun post te krijgen, anderen krijgen ze pas na 9 uur, onafhankelijk of men zelfstandige is of niet.

De Post roept nu een nieuwe dienst in het leven, die bestelling vóór 9 uur garandeert. Daarvoor moet extra personeel worden ingeschakeld. Het lijkt mij logisch dat De Post voor die extra bediening iets aanrekent.

Ik deel de bezorgdheid van de heer Van Quickenborne voor een goede dienstverlening. Zijn vragen zijn echter niet relevant. Een ronde van een postbode heeft nu eenmaal tot gevolg dat slechts een klein gedeelte van de mensen vóór 9 uur wordt bediend. Ik kan mij moeilijk een willekeurige selectie voorstellen. De voorgestelde maatregel is een zaak van De Post. Het bedrijf maakt zelf uit hoe het moet worden georganiseerd en wat het moet kosten. In feite is de markt bepalend.

Een zaak is duidelijk. De ongelijkheid die vandaag bestaat tussen degenen die hun post vóór 9 uur ontvangen en de anderen, wordt door de nieuwe dienstverlening op een correcte manier weggewerkt.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Het gaat over 30.000 frank per jaar. Voor een kleine zelfstandige weegt dat veel zwaarder door dan voor een groot bedrijf. Het is waar dat De Post vandaag de postbedeling niet garandeert vóór 9 uur, maar in stedelijke gebieden genieten reeds talrijke mensen van zo een vroege postbestelling. Om dit voordeel te kunnen behouden zal men genoopt zijn daarvoor zwaar te betalen. Overigens ben ik niet de enige senator die bedenkingen heeft bij de brief over Early Post.