Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-40

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1408 van de heer Maertens d.d. 29 juni 2001 (N.) :
Voormalige rijkswacht. Muziekkapel.

De rijkswacht beschikte, net als de militaire machten, over een muziekkapel om bepaalde feestelijkheden en parades op te luisteren. De rijkswacht is nu omgevormd tot federale politie en dit onder de burgerlijke bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. wat de eventuele nieuwe functie is van deze muziekkapel na haar demilitarisering tot federale politie, en in hoeverre deze kapel in de toekomst wordt behouden en waarom;

2. hoeveel optredens per jaar, en dit voor de voorbije vijf jaar, werden gegeven, wat telkens de gezamenlijke tijdsduur was van deze optredens, en over hoeveel musicerende leden het ging;

3. hoeveel de jaarlijkse begrotingskosten bedroegen die voor deze kapel werden voorzien;

4. welke de verschillende hoofdfuncties zijn van de musici en hoeveel procent van hun jaarprestaties gemiddeld aan repetities, muzikale bijscholing en optredens werd besteed.