Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-40

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1407 van de heer Caluwť d.d. 29 juni 2001 (N.) :
Adreswijzigingen. ≠ Aanvragen. ≠ Onderzoek naar de hoofdverblijfplaats.

Bij aanvragen om adreswijzigingen gebeurt er een onderzoek naar de hoofdverblijfplaats.

Bestaan er richtlijnen omtrent de wijze waarop dit onderzoek moet verlopen, omtrent de tijd die politie en administratieve diensten hieraan moeten besteden ?