2-762/3

2-762/3

Belgische Senaat

ZITTING 2001-2002

11 OKTOBER 2001


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN OVERGEZONDEN AAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS (1)


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 24, vierde lid, van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, vervangen bij de wet van 8 februari 2001, worden de woorden , of op verzoek van de nabestaanden ingevoegd, tussen de woorden indien de overledene dit schriftelijk heeft bepaald en de woorden of op verzoek van de ouders .

Brussel, 11 oktober 2001.

De voorzitter van de Senaat,

Armand DE DECKER.

De griffier van de Senaat,

Willy HENRARD.


(1) Artikel 81 van de Grondwet.