Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-39

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1376 van de heer Buysse d.d. 22 juni 2001 (N.) :
Federale politie. Sproeiwagens en ander rollend materieel. Terbeschikkingstelling aan andere landen.

Op dinsdag 19 juni 2001 zijn vanuit de Antwerpse haven twee sproeiwagens van de federale politie verscheept naar de Noord-Ierse Royal Ulster Constabulary.

Volgens persberichten is het reeds de derde keer dat de politie in Noord-Ierland Belgische sproeiwagens zal inzetten bij de ordehandhaving tijdens de zogenaamde Oranjemarsen.

Kennelijk zou ook een technicus van de Algemene Reserve van de federale politie naar Noord-Ierland vertrekken om er een week lang een extra opleiding te geven aan de Noord-Ierse bemanningen van de sproeiwagens.

1. Is de terbeschikkingstelling van sproeiwagens of ander rollend materieel van de federale politie aan andere landen een frequent voorkomend gebeuren of eerder uitzonderlijk ?

2. Over welke landen gaat het in het bijzonder ?

3. Wat zijn de kosten van voornoemd transport, wat is de personeelskost van de meereizende technicus en wat zijn de kosten van de opleiding van de Noord-Ierse bemanning ?

4. Wie dient voornoemde kosten te betalen ?

5. Doet de federale politie ook zelf een beroep op materieel van andere landen om bepaalde taken (van ordehandhaving) te kunnen vervullen ? Indien ja, over welke landen en over welk materiaal gaat het hier dan ?