2-142

2-142

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 19 JUILLET 2001 - SÉANCE DU SOIR

(Suite)

Proposition de renvoi

De heer Didier Ramoudt (VLD). - Dit amendement werd eerst geconcipieerd als een technische verbetering, maar bij nader toezien bleek dat we het als amendement na het verslag moesten indienen.

Volgens het wetsvoorstel moeten enkel vrachtwagens de fameuze dodehoekspiegel aanbrengen en autobussen niet, ook al worden ook zij evenzeer geconfronteerd met het probleem van de dode hoek. Met ons amendement willen we dit corrigeren. Ik vraag de voorzitter het voorstel naar de commissie terug te verwijzen.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Ik stel voor om onmiddellijk met de commissie samen te komen om het amendement te bespreken en om vanavond nog te kunnen stemmen. (Instemming)

-Le renvoi est ordonné.