Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-36

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1107 van mevrouw de Bethune d.d. 16 januari 2001 (rappel van 18 april 2001) (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1111 aan de minister van Landbouw en Middenstand, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1736).

Antwoord : 1. De verhouding mannen-vrouwen van de kabinetsmedewerkers in januari 2001 is de volgende :

1.1. Globaal

Mannen : 57 %

Vrouwen : 43 %

1.2. Per niveau

1.2.1. Leden niveau 1

Mannen : 85 %

Vrouwen : 15 %

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Niveau 2

Mannen : 50 %

Vrouwen : 50 %

1.2.2.2. Niveau 2+

Mannen : 67 %

Vrouwen : 33 %

1.2.2.3. Niveau 3

Mannen : 33 %

Vrouwen : 67 %

1.2.3. Niveau van de kabinetschef en van de adjunct-kabinetschefs

Mannen : 100 %

Vrouwen : 0 %

2. In de loop van het jaar 2000 vonden volgende aanwervingen plaats :

2.1. Aanwervingsniveau

Niveau 1 : 1

Niveau 2+ : 2

Niveau 2 : 0

Niveau 3 : 2

2.2. Mannen/Vrouwen

Mannen : 60 %

Vrouwen : 40 %