Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-36

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 930 van de heer Van Quickenborne d.d. 5 december 2000 (rappels van 21 februari en 2 mei 2001) (N.) :
Websites van het kabinet en/of het departement. ≠ Beveiliging. ≠ Maatregelen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 936 aan de minister van FinanciŽn, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1741).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid hieronder de gevraagde inlichtingen mee te delen.

Wat onze mail en de toegang tot de buitenwereld betreft, hebben wij fysieke beveiligingen aangebracht, zoals afzonderlijke servers, en logische beveiligingen zoals programma's (firewall).

Wij beheren geen website die toegankelijk is voor het publiek. De site van het ministerie van Binnenlandse Zaken is ondergebracht bij Fedenet.

Tenslotte, wat de pogingen tot hacking betreft, wordt iedere aanval op ons netwerk automatisch teruggestuurd, zonder langs de routers te gaan.