Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-35

ZITTING 2000-2001

Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1222 van de heer Roelants du Vivier d.d. 26 maart 2001 (Fr.) :
Documenten afgegeven door de gemeentelijke administratie. Vermelding van de datum van naturalisatie. Afschaffing.

Het is mij ter ore gekomen dat op sommige documenten die door de gemeentelijke administratie worden afgegeven, meer bepaald op het bewijs van goed zedelijk gedrag, er melding wordt gemaakt van de datum van naturalisatie als het gaat om een burger die geen Belg is van geboorte.

Zou het niet beter zijn die melding te schrappen aangezien ze voor discriminatie onder Belgen zorgt ? Volgens sommige getuigenissen wordt er immers rekening mee gehouden bij sollicitaties.