2-133

2-133

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JUNI 2001 - AVONDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (van de heer Georges Dallemagne, Stuk 2-408)

Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (van de heer Georges Dallemagne, Stuk 2-408) (Nieuw opschrift)
Voorstel van resolutie over de parlementaire controle op het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (Stuk 2-797)
De hervorming van de politiediensten (Stuk 2-300)

Regeling van de werkzaamheden

Stemmingen

Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (Stuk 2-777)

Samenstelling van een onderzoekscommissie

Stemmingen

Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (Stuk 2-777)

Bijlage

Naamstemmingen