2-132

2-132

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JUNI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Regeling van de werkzaamheden

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Meryem Kaçar aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid over «de hoge werkloosheid bij allochtone jongeren» (nr. 2-672)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-José Laloy aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het embargo tegen Irak» (nr. 2-666)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de stand van zaken met betrekking tot de onderhandelingen omtrent het investeringsplan van de NMBS» (nr. 2-670)
Mondelinge vraag van mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens aan de minister van Financiën over «de invoering van de coupure van 500 euro en het witwassen van geld» (nr. 2-665)
Mondelinge vraag van de heer Jacques D'Hooghe aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de toestand bij Sabena» (nr. 2-671)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Justitie en aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «het standpunt van België omtrent het opslaan van data die verband houden met telecommunicatie» (nr. 2-668)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de aankoop van een gebouw door de stad Antwerpen om er een "officieel" eroscentrum in onder te brengen» (nr. 2-673)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over «de bijzondere zitting van de algemene vergadering van de Verenigde Naties gewijd aan de aidsproblematiek» (nr. 2-669)

Voorstel van resolutie over de parlementaire controle op het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (Stuk 2-797)

Bespreking

Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van België als draaischijf voor die handel (van de heer Georges Dallemagne, Stuk 2-408)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Frank Creyelman aan de eerste minister over «de slechte betrekkingen tussen Oostenrijk en België» (nr. 2-523)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «het Belgisch wetenschapsbeleid in het algemeen en de genderproblematiek en het wetenschapsbeleid in het bijzonder» (nr. 2-525)

Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van België als draaischijf voor die handel (van de heer Georges Dallemagne, Stuk 2-408)

Voorstel tot terugzending

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Justitie over «de oprichting van nationale instellingen ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen in de landen van de Europese Unie» (nr. 2-521)

Bijlage

Indiening van een voorstel
In overweginggenomen voorstellen
Verzending van wetsvoorstellen naar een andere commissie
Vragen om uitleg
Evocaties
Non-evocatie
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Prejudiciële vragen