2-128

2-128

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 JUIN 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Motions déposées en conclusion des demandes d'explications de Mme Mia De Schamphelaere sur «l'assistance en cas de délivrance de la pilule d'urgence» (n° 2-499) et de MM. Vankrunkelsven et Devolder sur «la pilule d'urgence» (nos 2-502 et 2-503) à la ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, développées en séance publique de la commission des Affaires sociales, le 12 juin 2001

De heer Patrik Vankrunkelsven (VU-ID). - Ik vraag de senatoren onze motie ernstig te nemen en te steunen. Door deze motie in te dienen hebben we ons op een constructieve manier willen scharen achter een koninklijk besluit van de minister van Volksgezondheid dat de noodpil zeer laagdrempelig ter beschikking wil stellen. Het medisch corps heeft daarover een aantal terechte opmerkingen gemaakt. We hebben gepoogd de minister ervan te overtuigen haar KB aan te passen zodat de opvolging en medische begeleiding van deze patiënten correct zou verlopen en de noodpil geen gewone vorm van anticonceptie zou worden. Door deze motie goed te keuren, kunnen we de minister een signaal geven dat naast de aflevering van de noodpil, ze er ook moet voor zorgen dat de betrokkenen begeleid worden en dat en gesprek met een arts mogelijk is opdat ze in de toekomst de nodige voorzorgen zouden nemen.

M. le président. - Le règlement prévoit que l'on vote en premier lieu sur la motion pure et simple.

De heer Jacques Devolder (VLD). - De heer Vankrunkelsven moet de volledige inhoud van de motie toelichten.

Hij spreekt zich denigrerend uit tegenover bepaalde paramedici die niet zouden kunnen informeren, niettegenstaande ze vijf jaar aan de universiteit hebben gestudeerd.

Bovendien vindt hij de informatie zelf veel te ingewikkeld. Niettemin meen ik dat we duidelijk hebben aangetoond dat een bijsluiter eenvoudig te lezen is en dat die tekst echt niet lang hoeft te zijn om de betrokkene te informeren.

M. René Thissen (PSC). - Même si le vote ne portera effectivement que sur la motion pure et simple, je tiens à souligner que notre groupe soutiendra la position développée dans la motion déposée par Mme De Schamphelaere et M. Vankrunkelsven.

Une information correcte et un accompagnement adéquat nous paraissent en effet indispensables, d'autant plus que les kits d'information ne seraient, pour le moment, distribués qu'au nord du pays.

Il nous semble dès lors important de nous préoccuper de cette question, qui est loin d'être anodine.

Vote nº 9

Présents : 56
Pour : 36
Contre : 19
Abstentions : 1

-La motion pure et simple est adoptée.