2-122

2-122

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JUNI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over ęde uitnodiging van China voor een bezoek aan TibetĽ (nr. 2-630)

De heer Wim Verreycken (VL. BLOK). - Van de minister van Buitenlandse Zaken verwacht ik dat hij tegenover het buitenland diplomatisch handelt en zich omringt met medewerkers die dat ook doen. Af en toe ga ik wel eens aan zijn diplomatiek talent twijfelen, als ik zie hoe verschillend zijn aanpak is. Oostenrijk en ItaliŽ waar toch vrije meningsuiting bestaat, worden door hem gekapitteld, maar Congo en China worden door hem bezocht, hoewel daar volgens Amnesty International staatsmoorden gebeuren.

Naar we hebben vernomen is de minister door de Chinese autoriteiten uitgenodigd om Tibet te bezoeken. Zoals nog uit de jongste campagnes van Amnesty International is gebleken deinst China er niet voor terug de mensenrechten met de voeten te treden en een volk dat zich niet wil onderwerpen te vervangen door een ander volk. Natuurlijk wil de Chinese bezetter met dat bezoek zijn bezetting en annexatie legitimeren.

Heeft de minister al een uitnodiging voor Tibet ontvangen of gaat het om een gerucht? Zal de minister ingaan op de uitnodiging van China en Tibet bezoeken? Zal de minister ook inlichtingen inwinnen bij de Dalai Lama, de legitieme vertegenwoordiger van het Tibetaanse volk, en zijn bezoek van diens antwoord laten afhangen? Zal de minister bij een eventueel bezoek aan China ook de Dalai Lama bezoeken?

De heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken. - Tijdens mijn bezoek aan China in mei jongstleden werd ik door de Chinese vice-eerste minister Qian Qichen uitgenodigd om tijdens het Belgische EU-voorzitterschap Tibet te bezoeken. BelgiŽ en de andere Europese lidstaten zullen deze kwestie eerst grondig bespreken alvorens een beslissing te nemen. Het spreekt van zelf dat niets zal worden beslist zonder de uitdrukkelijke instemming van alle Europese partners.

Mijn bezoek zal maar doorgaan als de Chinese regering mij vrijheid garandeert voor mijn verplaatsingen, ontmoetingen en standpunten.

Tijdens gesprekken met de Chinese autoriteiten heb ik de gelegenheid gehad om het Europees standpunt over de situatie van de mensenrechten in Tibet te verdedigen, maar ook om het Chinese standpunt aangaande de kwestie Tibet te aanhoren. Na mijn terugkeer uit China heb ik de vertegenwoordiger van de Dalai Lama ontmoet om samen met hem de positie van de lamaÔstisch-boeddhistische leer in Tibet te bespreken. BelgiŽ erkent de Dalai Lama als spirituele leider, maar kent hem geen politieke status toe.

De kwestie van een eventuele ontmoeting met de Dalai Lama moet, net als een eventueel bezoek aan Tibet, met de Europese partners worden besproken. Ik zal er wel voor pleiten dat die ontmoeting kan gebeuren.