Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-31

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1125 van mevrouw Thijs d.d. 23 januari 2001 (N.) :
Centrum voor recreatie en familiale vorming van de Stichting voor het gezin in San Sebastian. — Bijzonder vergelijk tussen België en Chili betreffende de financiering van dit centrum.

1. Op 3 april 1997 brengt de toenmalige premier, Jean-Luc Dehaene, een officieel bezoek aan Chili. Bij deze gelegenheid wordt een overeenkomst gesloten om het project van de « Fundación de la familia » voor de bouw en de uitrusting van een Centrum voor recreatie en vorming voor gezinnen in San Sebastian, gemeente van Cartachena, te financieren.

2. Op 20 november 1997 wordt dit voorstel unaniem goedgekeurd door de Ministerraad en wordt opdracht gegeven aan het toenmalige ABOS, in te staan voor de uitvoering.

3. Slechts in de loop van 1999 worden de teksten van dit « bijzonder vergelijk » uitgewerkt, dit na overleg met de Chileense partners en worden de uitvoeringsmodaliteiten gepreciseerd.

4. Op 21 juli 1999 wordt dit « bijzonder vergelijk » op een plechtige wijze ondertekend in Chili door de minister van Buitenlandse Zaken van Chili enerzijds en anderzijds in opdracht van onze minister van Buitenlandse Zaken, de heer Louis Michel, door de ambassadeur, de heer J. Ballegeer.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen :

1. Hoever staat het met de uitvoering, langs Belgische zijde, van dit « bijzonder vergelijk » sinds de ondertekening en welke zijn de verschillende etappes bij deze uitvoering tot op heden ?

2. Dit « bijzonder vergelijk » zou naar verluidt vandaag gewijzigd worden en zowel naar plaats als inhoud andere objectieven formuleren.

a) Werd de beslissing van 21 juli 1999 al dan niet uitgevoerd ?

b) Heeft de aangeschreven NGO zijn opdracht niet uitgevoerd, daar waar nochtans de heer Van Craen, bijzondere commissaris, op 15 september 1999 het akkoord van deze organisatie ontving ?

c) Op welke datum werden de nieuwe voorstellen van de Chileense regering bekomen voor een mogelijke wijziging van dit dossier ?

Antwoord : De uitvoering van het « bijzonder vergelijk » werd niet opgestart. Bij zijn bezoek op 27 september 2000 op het kabinet voor Ontwikkelingssamenwerking heeft de ambassadeur van Chili in Brussel, de heer Ricardo Lagos, een heroriëntatie van het project gevraagd.

De Chileense overheid heeft geoordeeld dat het onverantwoord is in de huidige situatie een « vakantiecentrum in San Sebastian » te financieren en stelt voor twee vormingscentra uit te bouwen van de « Fundación de la familia », één in Temuco (een regio met een belangrijke inheemse bevolkingsgroep) en één in de hoofdzetel in Santiago.

Op 21 juli 1999 werd een « bijzonder vergelijk » getekend tussen het koninkrijk België en de republiek van Chili ter ondersteuning van de activiteiten van de « Fundación de la familia », maar de uitvoering werd niet opgestart, gezien de wijziging van de prioriteiten in Chili na de verkiezingen van maart 1999.

De Belgische NGO heeft tot op heden een aantal zendingen ondernomen teneinde een technisch dossier samen te stellen. De mogelijkheden voor een oplossing met de NGO worden onderzocht.

Op 8 februari 2001 heeft de Chileense ambassade een wijziging van het « bijzonder vergelijk » gevraagd, waarbij de uitvoering van het project rechtstreeks toevertrouwd wordt aan de « Fundación de la familia », onder toezicht van een werkgroep waarin ook een vertegenwoordiger van de Belgische ambassade in Chili zetelt.