Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-30

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1103 van mevrouw de Bethune d.d. 16 januari 2001 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1102 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1459).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid hierbij het antwoord op de vraag mede te delen.

1. Binnen de samenstelling van het kabinet van de minister van Buitenlandse Zaken

1.1.1. In globo : vrouwen : 20; mannen : 21.

1.1.2. Per niveau :

1.1.2.1. Leden : niveau 1 : vrouwen : 3; mannen : 10 (kabinetschef en adjunct-kabinetschefs inbegrepen).

1.1.2.2. Uitvoerend personeel :

1.1.2.2.1. Op het niveau 2+ : vrouwen : 5; mannen : 2.

1.1.2.2.2. Op het niveau 2 : vrouwen : 9; mannen : 6 (waarvan 1 personeelslid 1/4 tewerkgesteld is).

1.1.2.2.3. Op het niveau 3 : vrouwen : 2; mannen : 2.

1.1.3. Op het niveau van de kabinetschef en adjunct-kabinetschefs : vrouw : 0; mannen : 3.

2. Binnen de samenstelling van het kabinet van de vice-premier

1.1.1. In globo : vrouwen : 13; mannen : 13.

1.1.2. Per niveau :

1.1.2.1. Leden : niveau 1 : vrouwen 3; mannen : 4 (kabinetschef en adjunct-kabinetschefs inbegrepen).

1.1.2.2. Uitvoerend personeel :

1.1.2.2.1. Op het niveau 2+ : vrouwen : 6; man : 1 (waarvan 1 personeelslid 3/4 tewerkgesteld is).

1.1.2.2.2. Op het niveau 2 : vrouwen : 4; mannen : 5 (waarvan 1 personeelslid aan 80 % tewerkgesteld is.

1.1.2.2.3. Op het niveau 3 : vrouw : 0; mannen : 3.

1.1.3. Op het niveau van de kabinetschef en de adjunct-kabinetschefs : vrouw : 1; man : 1.

3. Binnen de samenstelling van de cel institutionele hervormingen

1.1.1. In globo : vrouw : 1; mannen : 4.

1.1.2. Per niveau :

1.1.2.1. Leden : niveau 1 : vrouw 0; mannen : 3.

1.1.2.2. Uitvoerend personeel :

1.1.2.2.1. Op het niveau 2+ : vrouw : 1; man : 1.

4. In de loop van het jaar 2000 zijn er meerdere nieuwe aanwervingen in beide kabinetten en de cel institutionele hervormingen gebeurd :

4.1. Kabinet Buitenlandse Zaken : 5 nieuwe aanwervingen

1 kabinetschef : 1 man;

1 adviseur : 1 vrouw;

1 medewerker niveau 2+ : 1 vrouw;

2 medewerkers niveau 2 : 2 vrouwen.

4.2. Kabinet vice-premier : 10 nieuwe aanwervingen

2 medewerkers niveau 2+ : 2 vrouwen;

7 medewerkers niveau 2 : 2 vrouwen en 5 mannen.

1 medewerker niveau 3 : 1 man.

4.3. Cel institutionele hervormingen

2 medewerkers niveau 2+ : 1 man en 1 vrouw.