2-102

2-102

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 15 MARS 2001 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Jacques Devolder au ministre des Finances sur «le fait que l'on ne pourra retirer que deux sortes de billets de banque en euros des distributeurs automatiques» (n° 2-540)

De heer Jacques Devolder (VLD). - Op 1 januari 2002 schakelen we met zijn allen over op de euro. Ook de gewone burger blijkt steeds meer te beseffen dat die historische datum niet meer veraf is. Dit blijkt trouwens ook uit het feit dat mensen zich ongerust maken over het trage verloop van de door de minister van Economische Zaken aangekondigde campagne om gratis rekenmachines uit te delen. Intussen zijn diverse landen in de eurozone al vlijtig bezig met overschakelingsplannen en aanverwante scenario's om de overgang van nationale munt naar euro zo naadloos mogelijk te laten verlopen.

Een niet onbelangrijk element voor het succes van de invoering van de euro is de capaciteit van de geldautomaten. Beter dan in landen als Ierland, Frankrijk en Nederland zullen de geldautomaten in ons land al vanaf 1 januari 2002 uitsluitend euro's verdelen.

Merkwaardig is wel dat uit de Belgische automaten slechts twee coupures zullen kunnen worden geplukt, namelijk die van 20 en 50 euro, terwijl bijvoorbeeld in Nederland, Griekenland en Portugal biljetten van 5, 10, 20 en 50 euro uit de muur zullen kunnen komen. In Luxemburg zal er keuze zijn uit biljetten van 10, 20, 50 en zelfs 100 euro.

Waarom beperkt België zich voor de verspreiding via geldautomaten tot twee coupures? Is dat voldoende om de consument een maximale service te waarborgen?

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - De regering heeft in februari een plan opgesteld voor de definitieve overgang naar de chartale euro. De ATM's van Banksys, die instaan voor de verdeling van biljetten in België, kunnen bij de overgang naar de euro alleen biljetten van 20 en 50 euro verdelen. De verdelers kunnen onmogelijk meer dan twee cassettes inpassen. Daarnaast zal een grote bank via haar eigen ATM-net de vijf euro biljetten verspreiden. Aan de loketten van de bankagentschappen zullen alle coupures worden verdeeld.

Het commissariaat-generaal voor de euro heeft op basis van een grondige analyse en na overleg met de verschillende sectoren vastgesteld dat via deze verdeling voldoende biljetten bij de gezinnen zullen terechtkomen.

Er zijn dus drie verschillende mogelijkheden: biljetten van 20 en 50 euro via de Banksys-automaten, de verschillende coupures in de automaten van een specifieke bank en ook aan de loketten van alle bankagentschappen. Die verdeling moet volstaan.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Met de verwijzing naar de banken reikt de minister geen oplossing aan voor de weekends. In veel toeristische centra zullen personen die werken in deze sector, waarin nog veel gebruik wordt gemaakt van baar geld, over veel contanten moeten beschikken om te kunnen wisselen. Dit vergroot de onveiligheid.

De heer Didier Reynders, minister van Financiën. - Ik verwijs nogmaals naar de grondige studie van het commissariaat-generaal voor de euro waaruit blijkt dat we met de verdeling van de twee belangrijkste coupures via de ATM's vanaf 1 januari 2002 tot een vlotte overgang kunnen komen. Bovendien zijn er ook andere mogelijkheden.

De heer Jacques Devolder (VLD). - Het moet toch mogelijk zijn om op korte termijn naar een ander systeem over te schakelen. Als andere landen die toeristisch interessant zijn er wel in slagen meer dan twee coupures te verdelen, dan moeten wij dat ook kunnen.