2-100

2-100

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 MAART 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-25)

Voorstel tot terugzending

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - In de tekst van de commissie dienen de woorden "of niet wordt goedgekeurd" te worden ingevoegd. Aangezien het om een amendement gaat, stel ik voor het wetsvoorstel naar de commissie terug te zenden.

-Tot terugzending wordt besloten.