2-99

2-99

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 8 MAART 2001 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Artikelsgewijze bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden, zie stuk 2-25/4.)

-De artikelen 1 tot 3 worden zonder opmerking aangenomen.

-Over het wetsvoorstel in zijn geheel wordt later gestemd.

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD), rapporteur. - Ik wens nog een opmerking te maken over artikel 2. De nieuwe bepaling zou moeten beginnen met de woorden: "Wanneer de beslissing van de tuchtoverheid wordt vernietigd of niet wordt goedgekeurd, hetzij...".

De woorden "of niet wordt goedgekeurd" moeten worden toegevoegd omdat de manier waarop de rechten van de gemeenten worden gewaarborgd in Vlaanderen niet dezelfde is als in WalloniŽ.

Ik heb dit probleem met mevrouw Lizin besproken. Ik hoop dat iedereen het eens is om dit te beschouwen als een technische correctie.