2-649/2

2-649/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

6 MAART 2001


Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel


Evocatieprocedure


ONTWERP NIET GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT