Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 1068 van de heer Ramoudt d.d. 20 december 2000 (N.) :
Rijbewijs. Fraude.

Het is bekend dat behoorlijk wat bestuurders van personenwagens het niet zo nauw nemen met regels. Schattingen gaan ervan uit dat er niet minder dan 100 000 landgenoten rondrijden zonder geldig rijbewijs. Het systeem is eenvoudig. Bestuurders die vrezen dat ze een rijverbod zullen krijgen, geven voordien vlug hun rijbewijs als verloren aan, krijgen een dubbel, en kunnen na de intrekking rustig verder blijven rijden. Bij gewone routinecontroles komt dit immers niet aan het licht. Daarnaast zijn er ook een groot aantal bestuurders niet in orde met hun autoverzekering.

Graag kreeg ik van de minister een antwoord op volgende vragen :

1. Hoeveel overtredingen werden vastgesteld met betrekking tot het ontbreken van :

a) een geldig rijbewijs;

b) een autoverzekering ?

2. In hoeveel gevallen gaf dit aanleiding tot het opstellen van processen-verbaal en tot vervolging ?

3. Bovenstaande gegevens verschenen een kleine twee maanden geleden in de pers. Welke maatregelen nam de geachte minister ondertussen om deze problemen aan te pakken en de misbruiken in te perken ? Overweegt ze strengere straffen in te voeren ?