Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 951 van de heer Verreycken d.d. 8 december 2000 (N.) :
Asielcentrum op de Antwerpse Linkeroever.

Destijds werd een asielcentrum geopend op de Antwerpse Linkeroever. Buurtprotest werd gesust met de belofte dat het om een « tijdelijk » centrum ging voor de opvang van Kosovaarse oorlogsslachtoffers. Uiteraard werd na het vertrek van de Kosovaarse échte vluchtelingen het centrum een permanent centrum voor de overwegend valse asielzoekers.

Graag deze vragen over het asielcentrum op de Antwerpse Linkeroever :

1. Welke is de maximale opvangcapaciteit van dit centrum ? Werd dit maximum reeds bereikt ?

2. Hoeveel personen werden sedert het vertrek van de Kosovaarse vluchtelingen door de federale overheid voor korte of lange tijd gevestigd in dit asielcentrum ? Bedoeld wordt dus niet de maximumcapaciteit op één moment, maar het totale aantal personen dat tot op heden korte of lange tijd in het centrum verbleven heeft.

3. Welke nationaliteit hadden de onder vraag nr. 2 bedoelde personen ?

4. Hoeveel van deze personen hebben het centrum definitief verlaten met onbekende bestemming ?

5. Van hoeveel personen, die een tijd in dit centrum verbleven hebben, is de asielaanvraagprocedure intussen afgewerkt ?

6. Hoeveel van deze personen werden erkend als politiek vluchteling ? Waar hebben deze personen zich intussen gevestigd ?

7. Hoeveel van deze personen ontvingen een bevel tot verlaten van het grondgebied ?

8. Bij hoeveel van deze personen werd het bevel tot verlaten van het grondgebied gevolgd door een effectieve vrijwillige terugkeer ?

9. Bij hoeveel van deze personen werd het bevel tot verlaten van het grondgebied gevolgd door een effectieve gedwongen uitwijzing ?

10. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse kostprijs van dit asielcentrum ?