Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 950 van de heer Verreycken d.d. 8 december 2000 (N.) :
Asielcentra. Misdrijven gepleegd door asielzoekers. Vergoeding van de slachtoffers.

Vanuit gemeenten met een asielcentrum bereikt mij het merkwaardige bericht, dat personen die slachtoffer worden van een misdrijf gepleegd door een asielzoeker zich mogen melden bij de directeur van het centrum. Die zou dan in der minne en zonder de politie te verwittigen de schade vergoeden.

Graag stelde ik de geachte minister volgende vragen :

1. Werd mondeling of schriftelijk aan een of meerdere directeurs van asielcentra de toestemming gegeven om slachtoffers van misdrijven, gepleegd door asielzoekers, te vergoeden ?

2. Zo ja, dient in dat geval door de directeur de politie verwittigd te worden ?

3. Meent de geachte minister dat de wettelijke aangifteplicht voor openbare ambtenaren inzake misdrijven van toepassing is op directeurs van asielcentra ?

4. Indien directeurs dergelijke schadevergoedingen uitbetalen, van welk budget doen zij dit ?

5. Hoeveel van dergelijke betalingen werden tot op heden in Vlaanderen verricht ? Voor welk bedrag ?

6. In hoeveel gevallen werd de politie verwittigd ? In hoeveel gevallen werd de politie niet verwittigd ?

7. Om welke misdrijven ging het ? Graag een klassificatie per misdrijf met aantal gevallen.