2-98

2-98

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 FEBRUARI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Motie ingediend tot besluit van de vragen om uitleg van de heer Alain Destexhe (2-353) en de heer Johan Malcorps (2-361) aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen, gesteld in plenaire vergadering op 15 februari 2001

De voorzitter. - Volgende motie werd ingediend:

"De Senaat,

Gehoord de vragen om uitleg van de heren Destexhe en Malcorps over het asbest en het antwoord van de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,

Vraagt de regering een interministeriële werkgroep op te richten over de asbestproblematiek."

M. Philippe Mahoux (PS). - Je voudrais demander à l'auteur de la motion quelle est la différence entre cette motion et une motion de confiance au gouvernement.

Si mes informations sont exactes, cette structure est déjà créée à l'intérieur du gouvernement.

M. Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Dans la réponse qu'elle a donnée la semaine dernière, Mme Aelvoet a dit qu'elle envisageait cette possibilité au niveau du gouvernement.

Cette résolution vise à donner un signal d'encouragement un peu plus fort au gouvernement. Il ne s'agit nullement d'une motion de défiance.

M. Philippe Mahoux (PS). - Il n'y a pas de motion pure et simple.

De voorzitter. - Inderdaad.

De heer Frans Lozie (AGALEV). - Ik heb deze discussie bijgewoond. Uit het antwoord van de minister bleek duidelijk dat de aanbeveling, zoals ze hier geformuleerd is, de regering stimuleert om een aantal kabinetten rond de tafel te brengen om voor dit specifieke probleem maatregelen uit te werken. Aangezien er door de minister of de aanwezige senatoren tegen deze aanbeveling geen enkel bezwaar werd geformuleerd, leek een gewone motie overbodig. Ik stel bijgevolg voor te stemmen over de motie die voorligt.

De voorzitter. - We stemmen nu over de motie.

Stemming nr. 7

Aanwezig: 61

Voor: 55

Tegen: 0

Onthoudingen: 6

-De motie is aangenomen.

M. Philippe Moureaux (PS). - Je sais que le ridicule ne tue pas mais on n'est pas forcément obligé d'y participer.

M. Alain Destexhe (PRL-FDF-MCC). - Tous les sénateurs reçoivent l'agenda annuel et, à la date du 6 février, on trouve la maxime suivante : « rien n'est plus ridicule que la peur du ridicule ».