2-95

2-95

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 FEBRUARI 2001 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (van mevrouw Anne-Marie Lizin, Stuk 2-24)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten (van de heer Philippe Monfils c.s., Stuk 2-75)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «de nood aan een milieueffectrapport voor de IJzeren Rijn op Vlaams grondgebied» (nr. 2-355)

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «het tijdschema voor de Nederlandse besluitvorming omtrent het traject voor de IJzeren Rijn» (nr. 2-360)

Berichten van verhindering