Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-27

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 943 van de heer Happart d.d. 5 december 2000 (Fr.) :
Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van de vogels. ­ Manier waarop deze organisatie inlichtingen over burgers verzamelt.

Nadat ik verschillende keren met aandacht een artikel heb gelezen dat op 31 oktober 2000 is verschenen in de krant « Le Soir », stel ik vast dat het KBVBV zich georganiseerd heeft als een privé-militie en onder een hoedje speelt met het CBO om inlichtingen te verzamelen over het privé-leven van een aantal burgers. In een democratische Staat vormt dit een zeer ernstig feit.

Ik zou graag vernemen :

1. of u het KBVBV een opdracht heeft gegeven als openbare dienst;

2. of het niet wenselijk zou zijn te onderzoeken hoe het KBVBV inlichtingen over burgers verzamelt;

3. in welk verband de rijkswacht tot samenwerking met het KBVBV is gekomen ?