2-92

2-92

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 1 FEBRUARI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Frank Creyelman aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het gevaar van de extreemlinkse agitatie tegen het Westen in Congo» (nr. 2-476)

De voorzitter. - De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging, antwoordt namens de heer Louis Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken.

De heer Frank Creyelman (VL. BLOK). - Enkele jaren geleden werden in Rwanda tienduizenden Tutsi's op de meest weerzinwekkende manier vermoord. Eén van de aanstichters van de volkerenmoord was de vrije omroep Radio Télévison Libres "Mille Collines" waarmee de Italiaanse Belg Giorgio Ruggio de Hutu's opriep om de Tutsi's af te slachten. In Congo speelt zich op dit ogenblik een scenario af dat sterke gelijkenissen vertoont met de situatie in Rwanda op de vooravond van de genocide. De afgelopen weken werd de voorman van de extreemlinkse PVDA, de Belg Ludo Martens, in de media opgevoerd als de grote kenner inzake het Congo van wijlen president Kabila. De PVDA-voorman behoort tot de intimi van het Congolese regime en heeft zelfs de status van presidentieel adviseur. De PVDA'er zaait haat tegen het Westen en vooral tegen België, Frankrijk en de Verenigde Staten. Hij roept zelfs op om Westerlingen aan te vallen. Martens wil blijkbaar een revolutionair klimaat creëren om de installatie van een autoritair communistisch regime te vergemakkelijken. De invloed van deze antiwesterse agitatie kon reeds tijdens de begrafenis van Kabila door de Belgische delegatie zelf worden vastgesteld. In de situatie waarin Congo op dit ogenblik verkeert is een vonk voldoende om het kruitvat te laten ontploffen. Ik ben van mening dat er niet moet gewacht worden op een herhaling van de Rwandese volkerenmoord om alle wettelijke middelen in te zetten tegen het gestook van Ludo Martens en zijn PVDA in Congo.

Overweegt de Minister een onderzoek naar de agitatieactiviteiten van de PVDA en van Ludo Martens in Congo? Heeft de Minister aanwijzingen dat het `advies' van Ludo Martens aan de Congolese machthebbers de betrekkingen tussen Congo en de Belgische staat heeft geschaad? Welke middelen kan de Minister aanwenden om de invloed van de PVDA op het Congolese regime stop te zetten?

De heer André Flahaut, minister van Landsverdediging. - De Belgische ambassade te Kinshasa is op de hoogte van de aanwezigheid en de activiteiten van de heer Ludo Martens aldaar. Hij treedt op als privé-persoon en maakt in deze context gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting. Hij heeft nooit contact gezocht met onze ambassade. Hij bekleedt volgens onze ambassade geen officiële functie. Hij is vaak te horen en te zien op de audio-visuele media waar hij zijn gekende gedachtegoed benadrukt. Er zijn geen aanwijzingen bekend waaruit zou blijken dat hij invloed zou uitoefenen op het beleid van het Congolese regime. Ik neem geen matregelen. Deze vraag is dan ook zonder relevantie.

De heer Frank Creyelman (VL. BLOK). - Ik heb niets tegen de vrije meningsuiting. Onze partij is één van de eersten om dat recht voor iedereen te bepleiten. Maar ook de heer Ruggio, die voor een stuk verantwoordelijk was voor de volkerenmoord, had eerst gebruik of misbruik gemaakt van het vrije recht op meningsuiting om mensen aan te zetten anderen te vermoorden. Als de minister zegt dat de heer Martens geen enkele activiteit aan de dag legt in Congo, dan wijs ik erop dat hij er presidentieel adviseur is en daar 130.000 frank per maand mee verdient. Ik hoop dat wij ongelijk krijgen. In dergelijke gevallen is het beter te voorkomen dan te genezen. Ik hoop ook dat de Belgische Staatsveiligheid de activiteiten van de heer Martens overal ter wereld beter gaat volgen naar analogie met wat er gebeurt tegenover het Vlaams Blok.

M. André Flahaut, ministre de la Défense. - Je ne manquerai pas de communiquer vos remarques à mon collègue des Affaires étrangères.