2-600/8

2-600/8

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

19 DECEMBER 2000


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen


Art. 6

≠ Nrs. 42 tot 49 : van de heer Vandenberghe.

Art. 12

≠ Nr. 50 : van de heer Vandenberghe.

Art. 13

≠ Nr. 51 : van de heer Vandenberghe.

Art. 14bis (nieuw)

≠ Nr. 37 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 20

≠ Nr. 52 : van de heren Caluwť en Vandenberghe.

Art. 21

≠ Nr. 57 : van de heer Van Quickenborne.

Artt. 21 tot 23

≠ Nr. 53 : van de heer Vandenberghe.

Art. 21bis (nieuw)

≠ Nr. 58 : van de heer Van Quickenborne.

Art. 21ter (nieuw)

≠ Nr. 59 : van de heer Van Quickenborne.

Art. 22

≠ Nr. 54 : van de heer Vandenberghe.

Art. 23

≠ Nr. 55 : van de heer Vandenberghe.

Art. 27

≠ Nr. 38 : van mevrouw Thijs.

Art. 28

≠ Nr. 40 : van mevrouw Thijs.

Art. 30

≠ Nrs. 5 en 6 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 32

≠ Nr. 7 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 35

≠ Nr. 8 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 36

≠ Nr. 9 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 38

≠ Nr. 10 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 49

≠ Nr. 14 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 50

≠ Nr. 97 : van mevrouw De Schamphelaere.

Art. 57

≠ Nr. 11 : van de heer Vandenberghe.

Art. 58

≠ Nr. 12 : van de heer Vandenberghe.

Art. 59

≠ Nr. 13 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 62

≠ Nr. 15 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Art. 66

≠ Nr. 16 : van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

≠ Nrs. 70 en 72 : van mevrouw De Schamphelaere.

Artt. 68bis tot 68quinquies (nieuw)

≠ Nr. 71 : van mevrouw De Schamphelaere.

Art. 69

≠ Nr. 3 : van de heer Verreycken.

≠ Nr. 20 : van de heer Vandenberghe.

≠ Nr. 101 : van de heer Dallemagne.

Art. 70

≠ Nr. 21 : van de heer Vandenberghe.

≠ Nr. 41 : van mevrouw Nyssens en de heer Dallemagne (door de heer Dallemagne).

Art. 71

≠ Nrs. 22 en 23 : van de heer Vandenberghe.

≠ Nr. 104 : van de heer Dallemagne.

Art. 71bis (nieuw)

≠ Nr. 100 : van mevrouw De Schamphelaere.

Art. 72bis (nieuw) (oud 72ter)

≠ Nr. 103 : van de heer Dallemagne.

Art. 74

≠ Nr. 19 : van de heer Verreycken.

≠ Nr. 30 : van de heer Vandenberghe.

≠ Nrs. 31 tot 35 : van de heer Van Quickenborne.

Art. 74bis (nieuw) (oud 72bis)

≠ Nr. 24 : van de heer Vandenberghe.

≠ Nr. 36 : van de heer Van Quickenborne.

Art. 74ter (nieuw) (oud 76bis)

≠ Nr. 25 : van de heer Vandenberghe.

Art. 74quater (nieuw) (oud 76bis)

≠ Nr. 26 : van de heer Vandenberghe.

Art. 74quinquies (nieuw) (oud 77bis)

≠ Nr. 27 : van de heer Vandenberghe.

Art. 74sexies (nieuw) (oud 78bis)

≠ Nr. 28 : van de heer Vandenberghe.

Art. 74septies (nieuw) (oud 79bis)

≠ Nr. 29 : van de heer Vandenberghe.

Art. 75

≠ Nr. 56 : van de heer Vandenberghe.

Art. 78

≠ Nr. 39 : van mevrouw Thijs.