2-82

2-82

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 7 DECEMBER 2000 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen (van de heren Jacky Morael, Philippe Mahoux en Michel Barbeaux c.s., Stuk 2-574)

Bespreking

Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (Stuk 2-514)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (van de heer Jean-François Istasse c.s., Stuk 2-579)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de politiehervorming» (nr. 2-267)

Berichten van verhindering