2-481/2

2-481/2

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

17 JULI 2000


Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Indien de eigenaar of de bewaarder van de hond na afloop van een termijn van 15 dagen blijft weigeren de door de burgemeester opgelegde maatregelen uit te voeren, kan deze laatste bevelen he dier te euthanaseren.
Het opschrift van het voorstel vervangen door volgende bepaling :

« Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover. »

Nr. 2 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Artikel 1

In het voorgestelde artikel 1, de woorden « parlementaire onderzoekscommissie » vervangen door de woorden « bijzondere commissie ».

Nr. 3 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 2

Het voorgestelde artikel 2 vervangen door :

« Art. 2. ­ Om haar opdracht uit te voeren hoort de commissie alle personen van wie zij het nuttig acht dat zij verschijnen. Zij kan confrontaties organiseren.

De commissie legt de nodige nationale en internationale contacten die voor het vervullen van haar opdrachten noodzakelijk zijn.

Wanneer de normale parlementaire procedure ontoereikend is en opdat de commissie haar doelstellingen beter kan bereiken, kan op verzoek van één derde van de leden, de bijzondere commissie bij meerderheid van de leden beslissen een beroep te doen op de bevoegdheden die bepaald zijn in artikel 156 van de Grondwet en de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek. »

Nr. 4 VAN DE HEER VANDENBERGHE

Art. 5

Dit artikel laten vervallen.

Verantwoording

Hiervoor kan verwezen worden naar het verslag van de besprekingen.

Hugo VANDENBERGHE.