2-524/3

2-524/3

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

14 NOVEMBER 2000


Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement


Evocatieprocedure


TEKST VERBETERD DOOR DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

De modellen van stembiljet IIa), IIb), IIc) en IId) die zijn opgenomen als bijlage bij de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, zoals vervangen bij artikel 20 van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement, worden opgenomen in de bijlagen 1 tot 4 bij deze wet.