2-494/2

2-494/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

7 NOVEMBER 2000


Voorstel van resolutie over Cyprus

(Ingediend door de heren Philippe Monfils en Louis Siquet)


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEREN MONFILS EN SIQUET

Considerans D vervangen als volgt :

« Gelet op resolutie 550, aangenomen op 11 mei 1984 door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, waarin de pogingen om de stad Famagusta, gelegen in het bezette deel van het eiland, te herbevolken met mensen van buiten de stad, worden veroordeeld en waarin wordt gevraagd het bestuur van deze stad over te dragen aan de VN; »

Verantwoording

De specifieke toestand van de stad Famagusta in herinnering brengen.

Nr. 2 VAN DE HEREN MONFILS EN SIQUET

Considerans E vervangen als volgt :

« Gelet op de vierde ronde van de rechtstreekse besprekingen tussen het Noorden en het Zuiden van Cyprus, georganiseerd onder toezicht van de Verenigde Naties teneinde een oplossing te vinden voor het probleem-Cyprus, die op 26 september 2000 beëindigd is en waarin beide partijen hun standpunten duidelijk hebben kunnen uiteenzetten; »

Verantwoording

De consideransen D en E zijn achterhaald. De resolutie is op 27 juni ingediend en de toestand is sindsdien veranderd.

Nr. 3 VAN DE HEREN MONFILS EN SIQUET

Considerans F vervangen als volgt :

« Gelet op het partnerschap voor toetreding tussen de Europese Unie en Turkije waarover de Raad zich op 8 november 2000 zal uitspreken; »

Verantwoording

Het betreft een partnerschap voor toetreding waarover nog niet is onderhandeld met Turkije.

Nr. 4 VAN DE HEREN MONFILS EN SIQUET

In considerans J het cijfer « 29 » vervangen door het cijfer « 31 ».

Nr. 5 VAN DE HEREN MONFILS EN SIQUET

In het dispositief punt 2 vervangen als volgt :

« Verzoekt de Turkse regering om er bij de heer Denktash op aan te dringen dat hij bij de vijfde en zesde ronde van de rechtstreekse besprekingen, die plaats zullen vinden in november 2000 en januari 2001, een zodanig standpunt inneemt dat er echt kan worden onderhandeld en dat de besprekingen in belangrijke mate kunnen bijdragen tot een oplossing die gebaseerd is op de VN-resoluties; »

Nr. 6 VAN DE HEREN MONFILS EN SIQUET

In het dispositief tussen punt 3 en punt 4 de volgende bepaling invoegen :

« Meent dat het naleven van resolutie 550 van de Veiligheidsraad een eerste realistische en doorslaggevende stap kan zijn; »

Verantwoording

De ingevoegde bepaling is gebaseerd op de nieuwe considerans D.

Nr. 7 VAN DE HEREN MONFILS EN SIQUET

Punt 6 vervangen als volgt :

« Vraagt de Belgische regering om stappen te ondernemen zodat de oplossing van het probleem-Cyprus een onderdeel wordt van het partnerschap voor toetreding tussen de Europese Unie en Turkije; »

Verantwoording

Het betreft een partnerschap voor toetreding waarover nog niet is onderhandeld met Turkije.

Nr. 8 VAN DE HEREN MONFILS EN SIQUET

(Subamendement op amendement nr. 2)

Het amendement vervangen als volgt :

« Overwegende dat de vierde ronde van de rechtstreekse besprekingen op 26 september 2000 in New York is beëindigd en dat de vijfde ronde van de rechtstreekse besprekingen op 1 november in Genčve onder toezicht van de Verenigde Naties van start gegaan is tussen de leiders van de Turkse en de Griekse gemeenschap op Cyprus teneinde tot een oplossing voor het probleem-Cyprus te komen; »

Verantwoording

Deze nadere bepalingen worden toegevoegd aangezien de vijfde ronde reeds van start gegaan is.

Nr. 9 VAN DE HEREN MONFILS EN SIQUET

(Subamendement op amendement nr. 5)

Het amendement vervangen als volgt :

« Verzoekt de Turkse regering om er bij de heer Denktash op aan te dringen dat hij bij rechtstreekse besprekingen een zodanig standpunt inneemt dat er echt kan worden onderhandeld en dat de besprekingen in belangrijke mate kunnen bijdragen tot een oplossing die gebaseerd is op de VN-resoluties; »

Philippe MONFILS.
Ludwig SIQUET.