Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-23

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 702 van de heer Van Quickenborne d.d. 30 mei 2000 (N.) :
E-government. Responsibility disclaimers. Interactieve sites.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 697 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1063).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid volgende elementen van antwoord mee te delen in verband met bovengenoemde vragen.

Drie websites van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn aanwezig op het internet :

1. De algemene website van Binnenlandse Zaken.

2. De website van het Vast Secretariaat voor het preventiebeleid (VSPP).

3. De website van de Directie van de verkiezingen en de bevolking van de Algemene Directie van de wetgeving en de nationale instellingen.

Zij gebruiken respectievelijk volgende domeinnamen :

1. mibz.fgov.be

2. vspp.fgov.be

3. verkiezingen.fgov.be; elections.fgov.be; wahlen.fgov.be

Vanaf januari tot mei 2000 werden gemiddeld 961 pagina's per dag bezocht op de algemene website. Het totaal aantal pagina's op de webserver bedraagt 439. Er bevinden zich 2 467 links binnen de website, waarvan 78 zogenaamde external links (verwijzingen buiten de website).

Over dezelfde periode werden gemiddeld 54 pagina's per dag bezocht op de website van het Vast Secretariaat voor het preventiebeleid.

Sinds de opening van de site van de verkiezingen op 9 februari 2000, werd hij 2 972 maal bezocht (toestand op 21 juni 2000), wat een gemiddelde van 750 bezoekers per maand of 25 per dag betekent.

Het beheer zelf van de websites valt onder de bevoegdheid van de diensthoofden van de betrokken directies. De Federale Voorlichtingsdienst staat in voor de technische begeleiding van de algemene website en zorgt voor de huisvesting (hosting).

De website van het Vast Secretariaat voor het preventiebeleid is bij Belnet gehuisvest. De Federale Voorlichtingsdienst fungeert als tussenpersoon tussen Belnet en het vast secretariaat.

Voor de website onder punt 3 wordt het technisch beheer gedaan door Skynet.

De prijs voor de huisvesting bedraagt voor de algemene site en voor de VSPP respectievelijk 50 000 frank per jaar. De prijs voor de huisvesting van de site van de Directie van de verkiezingen en de bevolking bedraagt 40 000 frank. Bijkomende facturaties zijn afhankelijk van het aantal uitgevoerde informatiecampagnes en bijwerkingen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt geen gebruik van disclaimers. Het departement heeft de volledige verantwoordelijkheid over de site die louter informatief is naar de gebruiker toe. De interactiviteit van de site dient bekeken te worden in het algemeen kader van de e-government .