Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-22

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 808 van de heer Lozie d.d. 31 juli 2000 (N.) :
Asielaanvragen. Problemen bij de behandeling van asielaanvragen.

In antwoord op mijn mondelinge vraag van donderdag 13 juli 2000 gaf u mij de verzekering dat ook voor asielzoekers die na hun eerste interview door de DVZ in een gesloten centrum worden opgenomen, en dus via een versnelde procedure beroep aantekenen bij het CGVS, de standaardprocedure met een tweede interview bij het CGVS de regel blijft. U zei dat slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen dit tweede interview overbodig blijkt en dus niet gegarandeerd wordt.

Enkele dagen later pas laat de commissaris-generaal van het CGVS, de heer Luc De Smet, net het omgekeerde neerschrijven in de krant De Morgen (17 juli 2000) ! Daar stelt hij dat doorgaans geen tweede interview wordt georganiseerd. En van de redenen hiervoor is de enorme achterstand in de behandeling van de dossiers momenteel bij het CGVS.

Kan de minister klaarheid brengen in deze problematiek ? Kan u mij meedelen hoeveel asielaanvragers sinds 1 januari 2000 hun beroep tegen de niet-ontvankelijkheidsbeslissing van de DVZ bij het CGVS hebben ondergaan vanuit een gesloten centrum, en hoe de verhouding was tussen hen die wel en hen die niet de mogelijkheid kregen van een nieuw interview in het CGVS ?

Welke criteria worden gebruikt door de DVZ om asielzoekers die opgevangen worden door een opvangcentrum van een OCMW bij de beslissing van niet-ontvankelijkheid van hun aanvraag door de DVZ onmiddellijk op te pakken en onder te brengen in een gesloten centrum ? Zijn er bepaalde nationaliteiten die voor deze procedure bijzonder in aanmerking komen ? Bestaat er een lijst van landen waar de DVZ op steunt om deze asielzoekers in gesloten centra op te nemen ? Kan u deze lijst meedelen alsook op welke datum elk land op deze lijst is terechtgekomen, en, indien mogelijk de motivatie hiervoor ?