Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-22

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 773 van de heer Maertens d.d. 13 juli 2000 (N.) :
Nucleaire veiligheid. Gravelines. Frans-Belgische veiligheidsbesprekingen.

De technische werkgroep Frankrijk-Belgi inzake nucleaire veiligheid is op 26 april 2000 te Parijs samengekomen. De technische uitwisselingen bestonden vooral in de vergelijking van de EPS , de probabiliteitsstudies inzake nucleaire veiligheid uitgevoerd in beide landen en dit met betrekking tot de communicatie in geval van crisissituaties en de veiligheid van de afvalbehandeling.

Een maand voordien, op 23 maart, deed zich in reactor nr. 1 te Gravelines opnieuw een incident voor dat, als naar gewoonte, op de INES-schaal werd geklasseerd als zijnde niveau 1.

Gelet op het feit dat zich te Gravelines, op minder dan 30 km van de Belgische grens, 6 MOX-centrales bevinden van 900 Mwe, en er zich jaarlijks meerdere incidenten voordoen, die steevast als niveau 1 worden geklasseerd, is uiterste waakzaamheid geboden en moet de communicatie tussen Frankrijk en Belgi, en in het bijzonder met West-Vlaanderen, optimaal zijn.

Graag had ik dan ook in detail vernomen welke de conclusies waren van deze technische werkgroep inzake de communicatie tussen beide landen in geval van crisissituaties te Gravelines ?