Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-22

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 327 van de heer Van Quickenborne d.d. 31 december 1999 (rappel van 27 juli 2000) (N.) :
Euro 2000. Budget. Kosten ten laste van de overheid.

Op 31 december 1999 stelde ik u onder nr. 327 (Vragen en Antwoorden, Senaat, nr. 2-9 van 15 februari 2000, blz. 338 en Vragen en Antwoorden, Senaat nr. 2-17, van 6 juni 2000, blz. 748), de volgende vraag :

Met de komst van Euro 2000 naar ons land en Nederland rijst uiteraard de vraag naar het veiligheidsprobleem.

Er gaat evenwel te weinig aandacht naar het totaal kostenplaatje verbonden aan dit evenement. Meer in het bijzonder is het onduidelijk wie voor welk bedrag opdraait en naar wie de voordelen gaan.

Volgende vragen voor de geachte minister :

1. Welk is het totale budget voor het organiseren van Euro 2000 ?

2. Welk bedrag wordt bijgedragen door de overheid lees de belastingbetaler ?

3. Welke voordelen en ten bedragen van hoeveel worden verwacht ?

4. Naar wie zullen deze voordelen gaan ?

Tot op heden mocht ik dienaangaande nog geen antwoord ontvangen. Derhalve ben ik zo vrij deze vraag opnieuw aan u voor te leggen. Mag ik aandringen op een spoedige mededeling van uw standpunt ?