2-508/6

2-508/6

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

20 JULI 2000


Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen


Evocatieprocedure


AMENDEMENT

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

≠ Nr. 1 : van de heren Caluwť en Van den Brande (door de heren Caluwť en Vandenberghe).