Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-19

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 716 van mevrouw Taelman d.d. 31 mei 2000 (N.) :
Politiediensten. ­ Informatisering. ­ Gebrek aan computers met het oog op het snelrecht.

In de praktijk stelt zich een duidelijk gebrek aan computers in de diverses rijkswachtbrigades.

Al in de vorige legislatuur kwam deze problematiek meermaals in de publieke belangstelling. Denken we maar aan de BOB, die grotendeels persoonlijk voor de nodige informatica-infrastructuur zorgde.

De toestand is echter evenzeer schrijnend bij de gewone brigades. Daar zijn bijvoorbeeld zes computers aanwezig voor 24 mensen. Dat betekent dat diegene die 's morgens als zevende aankomt, moet wachten tot een ander klaar is. Op deze zes computers moeten dan al de gerechtelijke en verkeers-PV's opgesteld worden. Efficiënt en rendabel is dit allerminst. Sommige agenten gaan over tot het installeren van een versie « Polis Light » ­ een computerprogramma om gerechtelijke PV's op te stellen ­ op hun persoonlijke computers.

Rekening houdend met het nakende snelrecht, dat een zeer snelle afhandeling zal vragen van de processen-verbaal, zal de huidige infrastructuur absoluut ontoereikend blijken. Een dringend optreden is nodig.

Kan de geachte minister mij meedelen :

1. of hij op de hoogste is van het nijpende probleem;

2. welke maatregelen zullen worden genomen;

3. of de nodige middelen worden voorzien ?