Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-19

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 715 van mevrouw Taelman d.d. 31 mei 2000 (N.) :
Politie en rijkswacht. ­ Toelatingsvoorwaarden. ­ Ogentest zonder correctie. ­ Discriminatie.

Momenteel zijn er in ons land jongeren die graag aan een carrière bij de rijkswacht of de politie willen beginnen. Volgens de procedure moeten zij daarvoor slagen in enkele ingangsexamens en voldoen aan enkele voorwaarden. Tot voor kort verschilden deze examens en voorwaarden voor rijkswacht en politie. De voorwaarden voor rijkswachter zijn te vinden in het koninklijk besluit van 5 november 1971 en van 22 maart 1979. De voorwaarden voor politieagent staan beschreven in het koninklijk besluit van 22 december 1997 (Belgisch Staatsblad van 19 maart 1998) waaruit duidelijk een zekere vrijheid blijkt voor de gemeenten om de basisvoorwaarden al dan niet strenger te maken.

Meer bepaald met betrekking tot het zicht aanvaardt de rijkswacht onder andere geen kandidaten die een oogcorrectie (keratomie) hebben ondergaan.

Toch is het zo dat een deel van de politieagenten en rijkswachters die momenteel in functie zijn, te kampen hebben met de verslechtering van de ogen en dus gebruik maken van een bril, lenzen of operatieve technieken om hieraan te verhelpen. Zij mogen wel hun functie blijven uitoefenen zonder dat dit problemen schept. In feite is dit discriminatie tegenover de nieuwe kandidaten die per toeval eerder met gezichtsproblemen te kampen hebben, namelijk nog voor het toelatingsexamen.

De jongeren die nu aan de opleiding willen beginnen zijn in een onzekere toestand nu de eenheidspolitie voor de deur staat.

Graag mocht ik van de geachte minister het volgende vernemen :

1. Op welke gronden stoelt het verschil tussen criteria voor de opleiding van rijkswachter versus gemeentepolitie ? Meer specifiek met betrekking tot de criteria van het zicht : indien er objectieve redenen zijn om enkel kandidaten te weerhouden met een goed zicht, moet dit criterium dan niet gelden voor beide korpsen ?

2. Indien de voorwaarden, en dan liefst specifiek met betrekking tot het zicht, om te kunnen aanvangen met een politieopleiding al bekend zijn in het eenheidsregime, welke zijn die criteria dan ?

3. Is het nog wel zinvol om criteria als « ogentest zonder correctie » te weerhouden bij het selecteren van kandidaten, gezien de schitterende medische mogelijkheden en technieken die momenteel al ter beschikking zijn om aan gezichtsproblemen te verhelpen ? Is de vorming van de eenheidspolitie zoals die nu aan de gang is niet het geschikte moment om moderne technieken zoals keratomie en andere te aanvaarden ?