2-522/5

2-522/5

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

18 JULI 2000


Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen


Evocatieprocedure


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIES


De tekst aangenomen door de commissies
is dezelfde als de tekst overgezonden
door de Kamer van volksvertegenwoordigers
(Zie Stuk Kamer, nr. 50-756/18)