2-452/5

2-452/5

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

28 JUNI 2000


Wetsontwerp tot wijziging, wat de door de werkgevers verschuldigde bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken betreft, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers


Evocatieprocedure


AMENDEMENT

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

Nrs. 1 en 2 : van mevrouw De Schampelaere et de heer Kelchtermans.