2-279/4

2-279/4

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

14 JUNI 2000


Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering


Evocatieprocedure


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE


De tekst aangenomen door de commissie is dezelfde als de tekst van het ontwerp overgezonden door
de Kamer van volksvertegenwoordigers
(Zie Stuk Senaat, nr. 2-279/1, 1999/2000)