2-406/3

2-406/3

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

8 JUNI 2000


Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN EN VOOR DE LANDSVERDEDIGING


De tekst aangenomen door de commissie is dezelfde als de tekst van het wetsontwerp
(Zie Stuk Senaat, nr. 2-406/1, 1999/2000)