Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-16

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 556 van de heer Morael d.d. 23 maart 2000 (Fr.) :
Aanhoudingen in het kader van een colloquium over biotechnologie.

Er wordt mij gemeld dat vijf personen zijn aangehouden op een colloquium over biotechnologie dat op 24 februari 2000 georganiseerd is door het bedrijf Clockwork.

Deze vijf personen hebben daar, terwijl ze er alleen aanwezig waren om zich te informeren en alleen maar omdat hun naam niet voorkwam op de deelnemerslijst, hun vingerafdrukken moeten laten nemen en de handboeien omgekregen en zijn naar een gevangeniscel bij de rijkswacht gevoerd.

Kan de geachte minister mij zeggen of dit klopt en zo ja, waarom er in het kader van dit colloquium dergelijke maatregelen zijn genomen en wie daartoe het bevel heeft gegeven ?

Antwoord : Ik ben daadwerkelijk op de hoogte gebracht van de organisatie van een colloquium inzake biotechnologieŰn op 24 februari 2000.

De organisatoren van het colloquium hadden vastgesteld dat bepaalde personen zich voor het colloquium hadden ingeschreven onder een valse naam en dat de adressen niet overeenstemden met de opgegeven namen. Op basis van deze informatie hebben de organisatoren contact opgenomen met het rijkswachtdistrict te Brussel en een voor dergelijk evenement gebruikelijk veiligheidsdispositief werd ter plaatse voorzien.

Op het ogenblik dat deze personen zich bij het inschrijvingsbureau van het colloquium aanmeldden, werden zij ge´dentificeerd, waarbij de aanwezige rijkswachters daadwerkelijk hebben vastgesteld dat het ging om personen die gebruik maakten van een valse naam. Bovendien droeg een aantal van deze personen een zak met strooibiljetten en zelfklevers ź anti-OGM ╗.

De voornoemde elementen lieten duidelijk vermoeden dat deze personen op het punt stonden om de openbare orde te verstoren; zij werden door de rijkswacht administratief aangehouden in toepassing van artikel 32, 3║, van de wet op het politieambt.